(ඩබ්.ඒ. පියතිලක)

පළාත් පාලන  මැතිවරණයේ ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන වෙත ඡන්ද පෙට්ටි රැගෙන යෑම සඳහා කුඩා දරුවන් සහභාගි කරවාගෙන තිබිණි. පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන 295 ක් තිබෙන අතර ඒවායේ ප්‍රධාන මධ්‍යස්ථානය ලෙසින් ඇත්තේ පුලතිසිපුර විද්‍යාපීඨ මධ්‍යස්ථානයයි. 

ඡන්ද පෙට්ටි පුලතිසිපුර විද්‍යාපීඨ මධ්‍යස්ථානයෙන් අනෙකුත් මධ්‍යස්ථාන කරා බෙදාහැරීම සඳහා දරුවන් යොදා ගනු ලැබ තිබිණ. 

මේ සම්බන්ධයෙන් ජාතික ළමාආරක්ෂක අධිකාරියේ නිතී අංශයේ නිළධාරිනියකගෙන් විමසා සිටි අවස්ථාවේදී ඒ නිලධාරිනිය පවසා සිටියේ වයස අඩු දරුවන් කිසිම පුද්ගලයකුට හෝ ආයතනයකට කුමන සේවාවක හෝ යෙදවිය නොහැකි බවයි. ඒ සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර විමසීම සඳහා ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියේ සභාපතිනි නිතිඥ මරිනි ද ලිවේරා මහත්මිය සම්බන්ධ කර ගැනීමට උත්සහ කළත් සම්බන්ධ කරගත නොහැකි විය. 

පළාත් පාලන  මැතිවරණයේ  ඡන්ද විමසීම සඳහා  ඡන්ද පෙට්ටි සහ  නිළධාරින්  ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන වෙත  ප‍්‍රවාහනය කිරිම අද (9)  පෙරවරුවේ සිට ආරම්භ විය. 

පළාත් පාලන ආයතන 340 කට ජනතා නියෝජිතයින් 8325ක් තෝරාගැනීමේ ඡන්ද විමසිම හෙට (10) උදැසන  7 සිට ආරම්භ වෙයි. අතර ඊට මහ නගර සභා 24ක්  නගර සභා 41ක්  සහ ප‍්‍රාදේශීය සභා 276 ක් ඇතුළත්ව ඇත.