(පද්මා කුමාරී කංකානම්ගේ)

ජනාධිපති අපේක්ෂක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා තලවිල ශාන්ත ආනා දේවස්ථානයට අද (22) පැමිණ දේවාශිර්වාද ලබා ගත්තේය.

දේවස්ථානයේ පාලක පියතුමන් වන ලයිලි ප්‍රනාන්දු පියතුමන් විසින් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඇතුළු පිරිස උණුසුම් අයුරින් පිළිගත් අතර පැයකට ආසන්න කාලයක් ගෝඨාභය මහතා දේවස්ථානයේ පියතුමන්ලා සමඟ සාකච්ඡාවක නිරත වූහ.

අනතුරුව ශාන්ත ආනා දේවස්ථානය තුළ ආශිර්වාදාත්ම දේව මෙහෙයක් ද පවත්වමින් පාලක පියතුමන් විසින් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට ආශිර්වාද ගන්වන ලදී.

මෙම අවස්ථාවට පුත්තලම  දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වන සනත් නිශාන්ත, ප්‍රියංන්කර ජයරත්න, අරුන්දික පෙරේරා ඇතුළු පිරිසක් සහභාගී වූහ.