(කරන්දෙණිය එම් .සුසිල් ප්‍රියන්ත)

මුහුදු ඛාදනය උග්‍රවීමත් සමගම අද (11) පස්වරු 6ට පමණ කහව හන්දියේ සිට තෙල්වත්ත හංදිය දක්වා ගාලු පාර වසා දැමීමට කටයුතු කළ බව මීටියාගොඩ පොලිසිය කියයි.       

ගාලු පාරේ කහව, පැරැලිය, ගොඩගම, තෙල්වත්ත යන ප්‍රදේශ හරහා මුහුදු රළ විශාල වශයෙන් පැමිණීමත් සමගම මේ පියවර ගත් බවද පොලිසිය කියයි.

මේ ප්‍රදේශ හරහා ගමන්ගත් රථ වාහන කිහිපයක්ම මුහුදේ සිට ගොඩබිමට වේගයෙන් ගලා ආ රළ පහරින් අනතුරුවලට ලක්වූ බව පොලිසිය කියයි.

 කහව හංදියේ සිට තෙල්වත්ත හංදිය දක්වා ප්‍රධාන මාර්ගය මග හැර යාමට විකල්ප මාර්ග භාවිතා කරන ලෙස ගාලු පාරේ ගමන් ගන්නා රථ වහන රියදුරන්ගෙන් පොලිසිය ඉල්ලා සිටියි.