(ඩයනා උදයංගනී)

දෙමසක පමණ කාලයක් තිස්සේ වසා දමා තිබූ කොළඹ මහජන පුස්තකාලය පාඨකයින් සඳහා ජූනි මස 08 වැනිදා සිට යළි "විවෘත කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව කොළඹ නගරාධිපතිනි රෝසි සේනානායක මහත්මිය පැවසුවාය.

දැනට විවෘත කිරීමට අවසර තිබෙන්නේ කොළඹ නගරයේ සංචාරක මණ්ඩලයේ අනුමත ලියාපදිංචි හෝටල් සහ අවන්හල් පමණක් වුවත්, කොළඹ මහ නගර සභාවේ උපදෙස් මාලාවකට අනුව සංචාරක මණ්ඩලයේ අනුමත කර නොමැති සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ අවන්හල් ද විවෘත කිරීමට අවසර දීමේ වැඩපිළිවෙලක් සකස් කර තිබෙන බව ද ඇය සඳහන් කළාය.

ඒවායේ කටයුතු මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් හරහා නිරන්තර පරීක්ෂාවකට ලක්කරන බව ද ඇය කීවාය.