මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරු 27 දෙනෙකුගේ කොට්ඨාස තුළ කොව්ඩ් - 19 වසංගත තත්වය අධි අවදානම් කලාප ලෙස සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ, වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ.

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂවරු 7 දෙනෙකුගේ කොට්ඨාසද, ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරු 19 දෙනෙකුගේ කොට්ඨාස ද , කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂවරුන් දෙකකගේ කොට්ඨාස ද මෙලෙස අධි අවදානම් කලාප ලෙස නම්කර ඇත.

මහනගර සභා බල ප්‍රදේශය, නුගේගොඩ, බත්තරමුල්ල, කොලොන්නාව, කහතුඩුව, මොරටුව සහ කඩුවෙල කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ අධි අවදානම් කලාප ලෙස හඳුනාගෙන තිබේ.

රාගම, මිනුවන්ගොඩ, වත්තල, දිවුලපිටිය, ජාඇල, ඒකල, කටාන, සීදූව, ගම්පහ, අත්තනගල්ල, වේයන්ගොඩ, කැළණිය, මහර, දොම්පේ, පූගොඩ, මීරිගම, බියගම, මීගමූව සහ කටුනායක ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ අවදානම් කලාප ලෙස ප්‍රකාශයට පත්කර ඇත.

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ මතුගම සහ වාද්දුව කොරෝනා වයිරසය අධි අවදානම් කලාප ලෙස හඳුනාගෙන තිබේ.

(28535)