(බිමල් ශ්‍යාමන් ජයසිංහ)

අත්තිඩිය කහවිට මාවතේ කෙටල ගාලක තිබී අලුත්ම ගිනි අවි හතරක් සහ මැගසින් 8ක් හමු වූ බව ගල්කිස්ස පොලිසිය කියයි.                                                                                                             

මෙම ගිනිඅවි විදේශීය රටක නිෂ්පාදිත ඒවා බව පොලීසිය සදහන් කරයි.