(මලිෂා ගුණවර්ධන)

කුරුණෑගල විල්⁣ගොඩ ප්‍රදේශය සම්පුර්ණයෙන් හුදකලා කර ඇති බව කොවිඩ් -19 වැළැක්වීමේ ජාතික  ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථාන නිවේදනය කරයි.

මේ වන විට එම ප්‍රදේශයෙන් කොරෝනා ආසාදිතයින් 8 දෙනෙකු හමුවීමත් සමග මෙම පියවර ගෙන තිබේ.