(අජන්ත කුමාර අගලකඩ)

විදේශ ණය ගෙවීමට සංවර්ධන බැදුම්කර හරහා රාජ්‍ය බැංකුවලින් ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 1600ක් ගැනීමේ යෝජනාවට තමා දැක්වූ විරෝධය කැබිනට් තීන්දු වල සඳහන් නොවීම සම්බන්ධයෙන් විදුලිබල බල ශක්ති හා ව්‍යාපාර සංවර්ධන අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතා අද (07) පැවැති කැබිනට් රැස්වීමේදී විරෝධය පළ කර ඇතැයි වාර්තා වේ.

විදේශ ණය ගෙවීමට රාජ්‍ය බැංකුවලින් මුදල් ගැනීම සම්බන්ධයෙන් රවී කරුණානායක මහතා ගිය සතියේ පැවැති කැබිනට් රැස්වීමේදී දැඩි විරෝධය පළ කර තිබිණි.

තමාගේ විරෝධය කැබිනට් සටහන්වලට සඳහන් කරන්නැයි කරුණානායක මහතා ගිය  සතියේ පැවැති කැබිනට් රැස්වීමේදී ඉල්ලීමක් කර තිබිණි.එහෙත් එය කැබිනට් සටහන්වල සඳහන් වී නොමැති බව පවසමින් අද (07) පැවැති කැබිනට් රැස්වීමේදී ද ඔහු විරෝධය පළ කර තිබිණි.

එහිදී අදහස් දක්වා ඇති සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා කැබිනට් මණ්ඩලයේ දී දක්වන විරෝධය කැබිනට් සටහන් වල සඳහන් කරන ක්‍රමවේදයක් නොමැති බව පවසා ඇත.