(එෆ්.අස්ලම්)

මඩකලපුව කාත්තාන්කුඩිහි මුස්ලිම් සිසුන් පමණක් ඇතුළත් වන ආකාරයේ වෙනම මුස්ලිම් අධ්‍යාපන කලාපයක් පිහිටුවීමේ උත්සහයක නැගෙනහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර එම්.එල්.ඒ.එම් හිස්බුල්ලා මහතා නිරත වන බව දෙමළ ජාතික සන්ධානයෙන් ඉවත්ව ගිය මඩකලපුව දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස්.වියාලේන්ද්‍රන් මහතා පැවසීය.

මෙම අධ්‍යාපන කලාපයට කාත්තාන්කුඩියේ මුස්ලිම් විද්‍යාල 22 ම ඇතුළුව විද්‍යාල 30ක් ඇතුළත් කරගෙන තිබෙන බවත්  ආණ්ඩුකාර ධූරයේ බලය උපයෝගී කරගනිමින් වෙනම මුස්ලිම් අධ්‍යාපන කලාපයක් පිහිටුවීමට උත්සහා දරන්නේ කුමන හේතුවකට ද යන්න සොයා බැලිය යුතු බවද හෙතෙම කීය.

මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය අධ්‍යාපන කලාප 5කින් සමන්විත බවත් කාත්තාන්කුඩියේ තවත් අධ්‍යාපන කලාපයක් පිහිටුවීමට භූගෝලීය හේතුවක් හෝ නොමැති බවත් පාසල් 22 කින් යුත් කාත්තාන්කුඩිය වෙනම අධ්‍යාපන කලාපයක් කරන්නේ නම් පාසල් 83ක් ඇති කල්කුඩා අධ්‍යාපන කලාපය කලාප කීයකට බෙදිය යුතු ද යන්න සිතා බැලිය යුතු බවද කීය.

මේ පිළිබද සොයා බලා ජනාධිපතිවරයා විසින් අවශ්‍ය පියවර ගනු ඇතැයි තමා අපේක්ෂා කරන බවද මන්ත්‍රීවරයා සඳහන් කර සිටියේය.