(කාංචන කුමාර ආරියදාස)
 

පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව මඟින්  සිදු කෙරෙන 2020 පුරාවිද්‍යා වැඩසටහන යටතේ "උරුමය තනි නොකරමු "යන්න වැඩසටහනට සමගාමීව දඹුල්ල කළුදිය පොකුණ පුරාවිද්‍යා ස්මාරකය භූමිය  හෙවත් දක්ඛිණගිරි විහාර පුරාවිද්‍යා භූමිය මහනුවර උසස් බාලිකා විද්‍යාලයට පවරා දීමේ වැඩසටහන  අද (18)  දඹුල්ල කළුදිය පොකුණ පුරාවිද්‍යා භූමියේ දී සිදු  කෙරිණි .
 
මහනුවර උසස් බාලිකා විදුහලේ ඉතිහාසය හා පුරාවිද්‍යා සංගමය කළ ඉල්ලීමක් අනුව    ශිෂ්‍යාවන්ගේ  දැනුම වර්ධනය කිරීම  පුරාවිද්‍යා ස්ථාන ආරක්ෂා කිරීමට දයේ දරුවන් යොමු කරවිම ආදී කරුණු රැසක් පදනම් කරගෙන දෙපාර්තමේන්තුව පාසල සමඟ  අවබෝධතා ගිවිසුමකට අත්සන් තබා ස්ථාන පරික්ෂා කර බලා සිසුවියන් ගුරුවරුන් හා පුරාවිද්‍යා නිලධාරින් මහා සංඝරත්නය සමඟ ඉපැරණි වෙහෙර වන්දනාව ද මෙහිදී  සිදුකරනු ලැබිය.
 
 2020 පුරාවිද්‍යා සති වැඩසටහන යටතේ උසස් බාලිකා විද්‍යාලයේ මෙවර තේමාව කර ගෙන ඇත්තේද   "උරුමය තනි නොකරමු "යන්නය.
 
 එහි දී විදුහලේ විදුහල්පතිනිය හා අංශභාර භාර ගුරුවරුන්ගේ ඉල්ලීම සලකා බලා  විදුහල් කළමනාකරණ මණ්ඩලය සහ ශිෂ්‍යාවන් වෙත ඉතා මැනවින් මෙම නව ක්‍රමවේද  හඳුන්වා දී  භාරකාරත්වයට පත් කර පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ අධීක්ෂණය යටතේ දියණියන්ගේ හා ආදී සිසුවියන්ගේ ආධාර උපකාර ඇතිව අක්කර 65ක් පුරාවිදු භුමිය ආරක්ෂා කිරීම දරුවන්ගේ දැනුම වර්ධනය කිරීම මෙහි අරමුණ බව උසස් බාලිකාවේ විදුහල් පතිනි එම් .අබේගුණසේකර මහත්මිය පැවසුවාය .
 
ඉතා දුෂ්කර වූ මාර්ගයක පිරිස මේ ස්ථානයට පැමිණ තිබුණු අතර දිවයිනේ ප්‍රථම වතාවට පාසලකට පුරාවිද්‍යා ස්ථානයක භාරකාරත්වය පැවරීම ද මෙහි සුවිශේෂී වූ සිද්ධියකි . පුරාවිද්‍යා  දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ කථිකාචාර්ය විරාජ් බාලසූරිය මහතා මෙහිදී කියාසිටියේ දිවයිනේ ඕනෑම පාසලකට ,විශ්ව විද්‍යාලයකට,දහම් පාසලකට ,පිරිවෙනකට මෙවැනි පුරාවිද්‍යා ස්ථානවල භාරකාරත්වය ලබාගෙන රැකබලා ගැනීම අධාපනහි දීමට තව කෙනකුට ඉතිහාසය ගැන කියාදීමට හැකියාව ඇති බවය .

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ පුර්ණ සහයෝගය හා පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ අධීක්ෂණය යටතේ මෙම නව වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වන අතර  මෙසේ සිදුකරන දිවයිනේ පළමු වැඩසටහන ද වේ.
 
පුරාවිද්‍යා භූමියක භාරකාරත්වය දරණ දිවයිනේ පළමු පාසල ලෙස මහනුවර උසස් බාලිකා විදුහල මෙදින ඉතිහාසයට ඉක්විමද සුවිශේෂී වූ සිද්ධියකි .
 
ඒ අනුව මහනුවර උසස් බාලිකා විදුහලේ දැරියන් හට දඹුල්ල කළුදිය පොකුණ  හෙවත් දක්ඛිණ ගිරි විහාර පුරාවිද්‍යා භූමිය භාරකාරත්වය ලබාදී එම ස්ථානයේ සුළු නඩත්තු කටයුතු සංරක්ෂණ කටයුතු මෙන්ම ශ්‍රමදා න මඟින් සුද්ධ පවිත්‍ර කිරීම් සිදු කිරීමමෙන්ම ආදි ශිෂ්‍ය සංගමයේ ආධාර උපකාර ලබාගෙන එම ස්ථානය සංරක්ෂණය කිරීම රැක බලා ගැනීම උසස් බාලිකා විද්‍යාලය මගින් සිදුකරන බව ද  අධ්‍යක්ෂ කථිකාචාර්ය විරාජ් බාලසූරිය මහතා පැවසීය.
 
 මේ අවස්ථාවේ වනසංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ දායකත්වය ඇතිව ඉතා දුර්ලභ ශාක වර්ග රැසක් රෝපණය කිරීමද සිදු කෙරිණි .