(උපේන්ද්‍ර ප්‍රියංකර ජාතුංගම)

 

කොරෝනා තත්වය කලවාන ප්‍රදේශයට බලපෑම හේතුවෙන් අද (15) උදෑසන සිට ප්‍රදේශයේ වෙළඳසැල් වසා දැමීමට තීරණය කර ඇති බව  කලවාන එක්සත් වෙළඳ සංගමයේ සභාපති ඩබ්ලිව්. ඩී. රැද්‍රිගු මහතා පැවසීය.

කන්දකාඩූ මත් විශොධන මධ්‍යස්ථානයේ සේවය කළ කලවාන හගරංගල ප්‍රදේශයේ  නිලධාරීයකුට කොරෝනා ආසදනය වී ඇති බව තහවුරු වීමත් ඔහුගේ පවුලේ හා හිතවතුන් 11 දෙනෙකු නිරෝධනය සදහා රැගෙන යාම හේතුවෙන් මෙම තීරණය ගත් බව කලවාන එක්සත්  බෞද්ධ වෙළඳ සංගමයේ සභාපතිවරයා පැවසීය. 

කලවාන වෙළඳ සංගමයේ සිටින 300 ක පමණ වෙළඳ මහතුන් මෙම තීරණයට එකඟතාවය පළකරමින් කඩ වසා දැමීමට තීරණය කර තිබේ.