(අජන්ත කුමාර අගලකඩ)

දැනට වසා දමා ඇති කන්තලේ සීනි සමාගමේ සේවකයින් 34 දෙනෙකුට මාස 6 ක වැටුප් ගෙවීම සඳහා රුපියල් මිලියන 10.2 ක මුදලක් ලබාදෙන්නැයි මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇත.

එම සේවකයන්ට ඉකුත් අප්‍රේල් මස සිට ලබන සැප්තැම්බර් මාසය දක්වා වැටුප් ගෙවීමට මෙම මුදල ඉල්ලා තිබේ.

කන්තලේ සීනි සමාගම ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමට රජය මීට වසර ගණනාවකට පෙර සිටම තීරණය කර තිබුණද මෙතෙක් ආයෝජකයෙකු සොයා ගැනීමට නොහැකි වී ඇත.

සීනි සමාගම ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම යටතේ ආයෝජකයෙකු සොයා ගන්නා තෙක් මෙම සේවකයන් 34 දෙනා කාර්යමණ්ඩලයේ රඳවා ගැනීමටද වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය තීරණය කර ඇත.