ශ්‍රී ලංකාවේ උතුරු පළාතේ ඉදි කිරීමට නියමිත කුඩා විදුලි බලාගාර ව්‍යාපෘතිය ජාත්‍යන්තර ලංසු කැඳවීමක් කළ බවත් ඒ අනුව නියමිත පරිදි අදාළ ව්‍යාපෘතිය හිමි කරගත් බවත් චීනයේ සිනෝ සෝර් සමාගම නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරයි.

උතුරු පළාතේ ඩෙල්ෆ්, අනලතිව් සහ නයිනතිව් දූපත්වල මෙම කුඩා විදුලි බලාගාර ව්‍යාපෘතිය ඉදි කිරීමට නියමිත අතර ඒ සඳහා නියමිත ටෙන්ඩර් පටිපාටිය යටතේ ව්‍යාපෘතිය හිමි කරගත් බව අදාළ නිවේදනයේ සඳහන් වේ.

මෙම ව්‍යාපෘතිය චීන සමාගමකට ලබාදීමට කැබිනට් මණ්ඩලය ගත් තීරණය සම්බන්ධයෙන් තෙවැනි පාර්ශව අසත්‍ය චෝදනා එල්ල කර ඇති බවත් එවැනි චෝදනා හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්වාසනීයත්වයට සහ ප්‍රතිරූපයට ද හානි වනු ඇතැයි අදාළ නිවේදනයේ දැක්වේ. එවැනි අසත්‍ය ප්‍රකාශ සහ චෝදනා හේතුවෙන් විදේශ ආයෝජකයන් සහ කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ශ්‍රී ලංකාවට ආකර්ශනය කරගැනීමේ ක්‍රියාවලියට ද බාධා එල්ල වනු ඇතැයි එහි සඳහන් ය.

ඉකුත් රජය 2015 වසරේ සැප්තැම්බර් මාසයේදී ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවට මෙම දූපත්වල පුනර්ජනනීය බලශක්ති ව්‍යාපෘතියක් සඳහා ණය යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළ බවත් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව ඊට අනුමැතිය දුන් බවත් එහි සඳහන් ය.

ඒ අනුව 2017 වසරේ නොවැම්බර් මාසයේදී මේ ව්‍යාපෘතියට අදාළව දැන්වීම් පළ කළ බවත් ඉකුත් ජනවාරි මාසයේදී ඊට අදාළ කැබිනට් අනුමැතිය හිමි වී බවත් අදාළ නිවේදනයේ සඳහන් ය.

මෙම ව්‍යාපෘතිය වසර දෙකක් තුළ අවසන් කෙරෙන අතර ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අධීක්ෂණය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන බවත් ව්‍යාපෘතිය අවසන් වීමෙන් පසුව එය ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට පවරන බවත් එම නිවේදනයේ තවදුරටත් සඳහන් ය.

055