(රොමේෂ් මධුෂංඛ)

උතුරු පළාතට පිට පළාත්වලින් ඇතුළුවන සහ උතුරෙන් පිට පළාත්වලට පිටත්වන සියලුම රථවාහන පූර්ණ පරීක්ෂාවකට ලක් කිරීමේ මෙහෙයුමක් යුද හමුදාව සහ පොලීසිය ඒකාබද්ධව අද (26) උදෑසන ආරම්භ කර ඇත.

ඒ අනුව උතුරු පළාතට ඇතුළු වන සහ උතුරෙන් පිටවන සීමාව පිහිටි වව්නියාව දිස්ත්‍රික්කයේ විශේෂ සෝදිසි මුරකපොළු 5 ක් පිහිටුවා යාපනය මහනුවර ඒ-9 මාර්ගයේ ධාවනය කෙරෙන සියලුම රථ වාහන පූර්ණ සෝදිසි කිරීමකට ලක්කෙරෙනු ඇත.‍

එහිදී පුලියන්කුලම, ඕමන්ත, තාණ්ඩික්කුලම, තේක්කවත්ත හා ඉරට්ටපෙරිය කුලම් යන ස්ථානයන්හි මෙසේ හදීසි සෝදිසි මුරපොළවල් පිහිටුවා වාහන පරීක්ෂාවකට ලක් කෙරෙන අතර අතුරු මාර්ගයන්හිද යුද හමුදාව හා පොලීසිය එක්ව සෝදිසි පරීක්ෂාවන්ට ලක්කිරීමට පියවර ගෙන ඇත.

ඕනෑම අවස්ථාවක කිසියම් පුද්ගලයෙකු හෝ ස්ථානයක් පිළිබඳව සැක පළවන්නේ නම් ළගම පිහිටි ආරක්ෂක අංශ වෙතට දැනුම් දෙන ලෙසටද උතුරේ ආරක්ෂක අංශ විසින් මහජනතාවගෙන්ද ඉල්ලීමක් කර ඇත.