(ශාන්ත ප්‍රදීප් කුමාර කුලරත්න)

ඊ.ටී.අයි හා ස්වර්ණමහල් ආයතනවල හිටපු අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල සාමාජිකයින් වන නාලක එදිරිසිංහ , ජීවක එදිරිසිංහ, දීපා එදිරිසිංහ හා අසංක එදිරිසිංහ  යන අය කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ බව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

එම ආයතන වල හිටපු අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල සාමාජිකයින්  අත්අඩංගුවට ගන්නා ලෙස නීතිපතිවරයා විසින් පොලිස්පතිවරයාට සිදුකර තිබූ නියෝගයක් අනුව අද දිනයේ දී ඔවුන්  අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබුණි.

ඊ.ටී.අයී ආයතනයේ තැම්පත් කර තිබූ රුපියල් බිලියන 13.7 ක මුදලක් නීති විරෝධී ලෙස ලබා ගැනීම හා මුදල් විශුද්ධිකරණ චෝදනාව ඔවුන්ට එල්ල වී තිබූ චෝදනා වේ. 

 

 

ඡායාරූප - ළහිරු හර්ෂණ