(දසුන් රාජපක්ෂ) 

මාසයක් සදහා ප්‍රමාණවත් ඉන්ධන තොග ගබඩා කර තැබිය හැකි නව ටැංකි පද්ධතියක් ස්ථාපනය කිරීමට ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව තීරණය කර ඇත.

ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව සතුව පවතින සති දෙකක් සඳහා ප්‍රමාණවත් ඉන්ධන ටැංකි ප්‍රමාණවත් නොවන බැවින් අලුතින් ඉන්ධන ටැංකි ස්ථාපිත කිරීමට තීරණය කළ බව විදුලිබල හා බලශක්ති, මගී ප්‍රවාහන කළමනාකරණ අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා අප කළ විමසිමකදී අද (13) පැවසීය.

එමෙන්ම කොළඹ වරායේ සිට ඉන්ධන රැගෙන යාමට නව නල මාර්ගයක් ඉදි කිරීමට සැළසුම් කර තිබෙන බවද මහින්ද අමරවීර අමාත්‍යවරයා සදහන් කළේය.

ඉන්ධන ප්‍රවාහනය කරන බවුසර් නිසා මාර්ග තදබදය වැඩි වී තිබෙන බැවින් බවුසර් වෙනුවට දුම්රිය සේවාව යොදා ගැනීමට ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවට උපදෙස් දී තිබෙන බවද අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළේය.

ඒ සඳහා දුම්රිය එන්ජිමක් විදේශීය රටකින් මිලදී ගැනීමට කටයුතු යොදා ඇතැයිද ඔහු කියා සිටියේය.

පාරිභෝගිකයන් සඳහා ගුණාත්මක බැවින් ඉහළ ඉන්ධන පමණක් සැපයීමට සිය අමාත්‍ය ධූර කාලය තුළ පියවර ගන්නා බව අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේය.