(ළහිරු හර්ෂණ) 

ගත වූ පැය 24 තුළ ශ්‍රී ලංකාවෙන් කොරෝනා වයිරසය ආසාදනය වු එකදු රෝගියෙකු හෝ වාර්තා නොවූ බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය පවසයි.