(බිඟුන් මේනක ගමගේ)

ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාවේ සේවකයන් විශාල සංඛ්‍යාවකට මේ වන තුරුත් ජනවාරි වැටුප ගෙවා නැති බවට ජාතික සේවක සංගමය චෝදනා කරයි.

සංස්ථාවේ ස්ථිර සහ කොන්ත්‍රාත් පදනම මත සේවය කරන සේවකයන් 2400 ට ආසන්න සංඛ්‍යාවකට මෙසේ වැටුප් ලැබී නැතැයි ද මේ සම්බන්ධයෙන් කඩිනම් මැදිහත්වීමක් කරන්නැයි ඉල්ලමින් නාගරික සංවර්ධන ජල සම්පාදන හා   නිවාස පහසුකම් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාට ලිපියක් යොමු කළේ යැයි ද එහි ජාතික සේවක සංගමයේ ලේකම් ආර්.කේ.ඩී. ඉරංග ප්‍රසාද් මහතා ලංකාදීපයට පැවැසීය.

මෙසේ තමන්ට වැටුප් නො ලැබී තිබෙන්නේ 2020 ජනවාරි මස වැටුප 2020 ජනවාරි 24 දින ගෙවන බවට චක්‍රලේඛ මගින් සේවකයින් දැනුවත් කර තිබියදී යැයි ද ප්‍රසාද් මහතා කීය.

මේ සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාවේ සභාපතිවරයාත් ක්‍රියාකාරී අධ්‍යක්ෂවරයාත් දැනුවත් කළේ යැයි ද ප්‍රසාද් මහතා පැවසීය.