ලොව විශාලතම එන්නත් නිෂ්පාදන සමාගමක් වන ඉන්දියාවේ සීරම් ආයතනයෙන්, ඇස්ට්‍රා සෙනෙකා  එන්නත් මාත්‍රා 500,000ක් ශ්‍රී ලංකාවට ලබන බ්‍රහස්පතින්දා රාත්‍රියේ ලැබෙනු ඇති බව වැඩබලන සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය චන්න ජයසුමන මහතා පැවසීය.

රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාවේ ඇනවුමකට අනුව, එම එන්නත් මාත්‍රා ලැබෙන බවද ඒ මහතා සඳහන් කළේය.