(අජිත්ලාල් ශාන්තඋදය)        
                             
වසය අවුරුදු 20 ඉක්මවීමෙන් පසු පැවිදි බවට පත් භික්‍ෂූන් වහන්සේලාට තෙදින පුහුණු වැඩසටහනක් පෙබරවාරි මාසයේ 28 දින පැල්මඩුල්ල පාතකඩ භික්‍ෂූ පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ දී ආරම්භ කිරීමට නියමිතය.

බුද්ධශාසන, සංස්කෘතික සහ ආගමික කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යාංශයේ බුද්ධ ශාසන අරමුදලේ උපදෙස් අනුව මෙම භික්‍ෂු පුහුණු වැඩසටහන පැවැත්වෙයි.

භික්‍ෂු විනය, ගිහි සමාජය ඉදිරියේ හැසිරිය යුතු ආකාරය  ඇතුළු භික්‍ෂූවකගේ ඇවතුම් පැවතුම් වත්පිළිවෙත් සම්බන්ධයෙන් මෙම වැඩසටහන පැවැත්වීමට නියමිතය.  

එය අවසන් වන්නේ මාර්තු 1දා ය. රත්නපුර දිස්ත‍්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය එම භික්ෂු පුහුණු වැඩසටහන සංවිධානය කරයි.

නිකාය භේදයකින් තොරව අවුරුදු 20 ඉක්මවීමෙන් පසු පැවිදි බිමට පත් රත්නපුර දිස්ත‍්‍රික්කයේ වෙහෙර විහාරස්ථාන පිරිවෙන් ආදියේ වෙසෙන භික්‍ෂූන් ඊට සහභාගිවීමට නියමිතය.