(අජන්ත කුමාර අගලකඩ)

අවි ආයුධ කෞතුකාගාරයක් ස්ථාපිත කිරීමට රජය තීරණය කර ඇත.

සංස්කෘතික අමාත්‍යංශය යටතේ මෙම අවි ආයුධ කෞකාගාරය ඉදිකිරීමට යෝජනා වී ඇති අතර, පුරා විද්‍යා කැණීම්වලින් හමුවී ශිලා ආයුධ ඇතුළු පුරාතන අවි ආයුධ, පාරම්පරිකව පැවත එන දැනට අභාවයට පත්වෙමින් පවතින අවි ආයුධ එක් රැස්කර සංරක්‍ෂණය කිරීම මෙම වැඩපිළිවෙලේ අරමුණ වේ.

මීට අමතරව විදේශ රාජ්‍ය නායකයන් හමුදා ප්‍රධානීන් සහ විදේශ දූත පිරිස රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික හමුවීම්වලදී ජනාධිපතිවරයාට හා ඉහළ රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට සමරු තිළිණ ලෙස පිරිනමන විවිධාකාර අවි ආයුධ ද මෙම අවි කෞතුකාගාරයේ තැන්පත් කෙරෙනු ඇත.