(ඩයනා උදයංගනී)

මෙරට අධ්‍යාපනයේ සහ උසස් අධ්‍යාපනයේ සිදුවිය යුතු වෙනස්කම් සම්බන්ධයෙන් පෞද්ගලික අංශයේ අදහස් හා යෝජනා ලබාගැනීමට බලාපොරොත්තු වන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල්.පීරිස් මහතා පැවසීය.

මෙරට අධ්‍යාපනය, උසස් අධ්‍යාපනය සහ රැකියා වෙළඳපොළ අතර පවතින නොගැළපීම තුරන්කිරීම සඳහා විෂයමාලා යාවත්කාලීන කිරීම්, සැකසීම් සහ සංශෝධනයන් සඳහා පෞද්ගලික අංශයේ ද අදහස් හා යෝජනා පිළිබඳ සලකා බැලීම වැදගත් බව අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

මේ සඳහා වන යෝජනා සහ අදහස් ලිඛිතව ලබාදෙන ලෙස පෞද්ගලික අංශය වෙත දන්වා ඇතැයි ද ඇමති ජී.එල් පීරිස් මහතා කීවේය.

විශේෂයෙන් ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනය, මෘදු කුසලතා සංවර්ධනය  කළයුතු ආකාරය පිළිබඳ යෝජනා මෙහිදී ඉතා වැදගත් බව ද අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

අමාත්‍යවරයා මේ බව පැවසූයේ කොළඹ, සුසමයවර්ධන විද්‍යාලයේ පැවති සුහුරු පන්ති කාමරය  අද (24) නිරීක්ෂණයෙන් අනතුරුවය.

සිසු සිසුවියන්ගේ වර්ධනය විය යුතු මෘදු හා භාෂා කුසලතා පිළිබඳව පෞද්ගලික අංශයෙන් යෝජනා ලබාගත් විට ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතාවට ගැළපෙන මානව සම්පත් මෙරට රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශ වෙත ද ලබා හැකිවන බව ද ඇමතිවරයා කීවේය.