පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ විදුලි හා විද්‍යුත් ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුවේ මහාචාර්ය ජනක ඒකනායක මහතා ඇමෙරිකානු එක්සත් ජනපදයේ විදුලි හා විද්‍යුත් ඉංජිනේරු ආයතනයේ (අයිඊඊඊ) ඉහළම (අධිසාමාක) සාමාජිකයකු ලෙස නම්කර තිබේ.

අයිඊඊඊ ආයතනය ලෝකයේ විශාල කීර්ති නාමයක් දිනාගෙන සිටින මනුෂ්‍යත්වය සහ යහපත් සඳහා තාක්‍ෂණය ඉදිරියට ගෙනයෑමට කැපවූ කර්මික හා වෘත්තීය සංවිධානයකි.

ලක්‍ෂ 4 කට ආසන්න සාමාජිකයන්ගෙන් සියයට 0.1 පමණක් මෙවැනි අධිසාමාක සාමාජිකත්වය ලබාදෙයි. මහාචාර්ය ජනක ඒකනායක මහතා ලංකාවේ විශ්ව විද්‍යාලයක සේවය කරමින් එක්සත් රාජධානියේ හා එක්සත් ජනපදයේ ඉංජිනේරු ආයතනවල අධිසාමාක සාමාජිකත්වය දරන එකම ශ්‍රී ලාංකිකයාද වේ.

webProf-Janaka-Ekanayake