ගෝලීය කුසගිනි දර්ශකයේ රටවල් අතර ශ්‍රී ලංකාවට 84 වැනි ස්ථානය හිමිව ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව පසුගිය වසරේදී මෙම දර්ශකයේ 69 වැනි ස්ථානයේ සිටි අතර මෙවර ස්ථාන පහළොවක් පසු පසට යමින් 84 වැනි ස්ථානයට පත්ව ඇත.

වසර 2000න් පසු ගෝලීය කුසගිනි ශ්‍රේණිගත අගයේ අඩුම ප්‍රතිශත අඩුවීම කුසගිනි තත්ත්වය වඩාත් දරුණු අතට පත්වූ රටවල් දෙක අතරින් එකක් ලෙස ද ශ්‍රී ලංකාව හඳුන්වා දී ඇත. එසේ තත්ත්වය දරුණු වී අනෙක් රට නැමීබියාවය.  

 රටවල් 118ක් මෙලෙස ශ්‍රේණිගත කෙරෙන අතර අඩුම ලකුණු ප්‍රමාණයක් ගන්නා රටවල් කුසගින්න අඩුම රටවල් ලෙස සලකයි.

රටේ නිසි පෝෂණයක් නොලබන ජනගහනය, වයස අවුරුදු පහ ලැබීමට පෙර මියයන දරුවන්ගේ සංඛ්‍යාව, වයස අවුරුදු පහට ආහාර නොලබන නාස්තියට ලක්වූ දරුවන්ගේ සංඛ්‍යාව යන නිර්ණායක පදනම් කරගනිමින් මෙම දර්ශකය සකසනු ලබයි.

මෙම දර්ශකය සඳහා රටවල් වාර්ෂිකව ශ්‍රේණිගත කරනු ලබන්නේ ජාත්‍යන්තර ආහාර ප්‍රතිපත්ති පර්යේෂණය ආයතනය විසිනි.

මෙම දර්ශකයේ ශ්‍රී ලංකාව ලබාගෙන ඇති ලකුණු සංඛ්‍යාව 25.5කි. නේපාලය 72වැනි ස්ථානයටත්, මියන්මාරය 75වැනි ස්ථානයටත් පත්ව ඇති අතර බංග්ලාදේශයට මෙම ලැයිස්තුවේ 90 වැනි ස්ථානය හිමිව ඇත. ඉන්දියාව 97 වැනි ස්ථානයටත් පාකිස්තානය 107 වැනි ස්ථානයටත් පත්ව සිටියි. 

අයි.එෆ්.පී.ආර්.අයි ඇසුරිනි