ඉරාකයේ මොසුල් නගරයට දකුණින් පිහිටි හම්මාන් අල්-අලීල් නගරයේ පාසල් භූමියකින් හිස ගසා මරාදමන ලද සාමාන්‍ය වැසියන් 100කගේ පමණ සිරුරු හමු වී ඇත.

ඉරාක හමුදා විසින් නැවත අත්පත් කරගත් ප්‍රදේශයේ මෙම පාසල පිහිටා තිබෙන අතර එය කෘෂිකාර්මික පාසලක් බව ඉරාක ඒකාබද්ධ හමුදා අණදෙන නිලධාරීන් පවසයි. ඔහු නිකුත් කළ වාර්තාවේ දැක්වෙන්නේ මේ සම්බන්ධ පරීක්ෂණ කිරීම සඳහා විශේෂ කණ්ඩායමක් යැවූ බවයි.

161105090440-01-hammam-al-alil-1104-exlarge-169