පොල් හොරකමේ ගොස් එකතු කරගත් පොල් ගෝනිය තවත් අයෙකු හොරෙන් ගෙන යාමට ගොස් සිදුවූ ජංජාලයක් ශනිදා සාදයට වාර්තාවේ.


ගමේ නමගිය පොල් හොරෙකු හොරෙන් කඩාගත් පොල් ගෝනියද කර තබාගෙන වෙළෙඳ පොළට යාමට පිටත්විය. මෙසේ යන අතර තවත් පොල් වත්තක විශාල පොල් වල්ලක් තිබෙනු දුටු හොරා වටපිට බලද්දී එම නිවසේද කිසිවකු නොමැති බව දක්නට ලැබී ඇත. පොල් හොරා පොල් ගෝනිය පාර අයිනේ තබා ගසට නැග යළිත් වට පිට බලද්දී එම පාරෙන් කාන්තාවක් එන බව දැක පොල්ගස මුදුණේ පොල් අත්තකට මුවාවී ඇත.


පොල් ගස යට පාරෙන් ගිය කාන්තාව පාර අයිනේ තිබූ පොල් ගෝනිය දැක නතරවී වට පිට බලන්නට වූවාය. කිසිවකු පෙනෙන්නට නොසිටි නිසා ඇය තමා ළඟ තිබුණ පුංචි කවරය දිග හැර ගෝනියේ පොල් තම කවරයට දමා ගන්නට සූදානම් වූවාය.


ගස මුදුනේ සිටි පොල් හොරා මෙම සිදුවීම දැක මේ මේ නැද්දේ ඔය පොල් ගෝනිය මගේ. අද උදේ ඉඳලා මම එකතු කළ පොල් ඔය ගෝනියේ තියෙන්නේ යනුවෙන් පවසද්දී නැන්දා තමන් ගෙන ආ පෝර කවරයද එතනම දමා දුව ගියාය.


දැන් බැලුවාම පොල් හොරාගේ පොල් හොරකම් කරන හොරපොල් නැන්දලාත් මේ ගමේ ඉන්නවානේ. මම දැන් ඒ හොර නැන්දලාගෙනුත් බේරෙන්න ඕනිනෙ. කියමින් නැගගත් ගහේද පොල් ටික කඩා එකතු කරගෙන නැන්දා දමා ගිය කවරයට පොල් පුරවාගෙන ගමේ කඬේට ගෙන ගියේය.
(ඇහැලියගොඩ රාමචන්ද්‍ර ගුණසේකර)