(දූනගහ - බටේපොළ විජයසිරි)
ගමේ කටකාර අයකු පසුගිය දිනක නගරයට ගොස් ආපසු එන අතරතුර සුපිරි වෙළෙඳසලකට ගොස් එහි ප්‍රදර්ශනය කර තිබූ මිල ගණන් දැක අසල්වාසීන්ටත් එළවළු ගැනීමෙන් පසු දුන් බිල දැක තරු පෙනුණු පුවතක් දිවුලපිටියට නුදුරු ගමකින් වාර්තා වෙයි.


මෙම තරුණයා නගරයට ආ කරුණ ඉටු කරගෙන කාලය ඉතිරිව ඇති බැවින් සුපිරි වෙළඳසලකට ගොඩ වූයේ නිවෙසට අවශ්‍ය දේද රැගෙන යාමේ අදහසිනි.


සුපිරි වෙළෙඳසලේ එළවළු මිල දුටු ඔහුට පුදුම සතුටක් හට ගත්තේය.


“ගෝවා රුපියල් අටයි. ලීක්ස් රුපියල් 12යි. කැරට් රුපියල් 15යි.”


ඔහුට පුදුම හිතුණේය. ගමේ කඬේ ගෝවා රුපියල් හැටකි. ලීක්ස් අසූවකි. කැරට් එකසිය දහයකි.


ඔහු එළවළු කිලෝ දෙක බැගින් කිරා දෙන්නැයි වෙළෙඳ සේවකයකුට පැවැසීය.


වෙළෙඳ සේවකයා එළවළු පාර්සලය සාදා කවුන්ටරයට යොමු කළේය. කවුන්ටරයෙන් බිල්පත නිකුත් විය.


ඔහු එළවළු කිලෝ දෙක බැගින් මිලයට ගත්තේ අහළ පහළ ගෙවල්වලටද බෙදා දෙන අදහසිනි.


“ටවුමේ එළවළු ලාබයි.” කීමටද ඔහුට වුවමනා විය.


ඔහුට බිල්පත ලැබුණේය. එහි රුපියල් 700ක් සටහන්ව තිබිණි.


ඔහුට හීන් දහඩිය දැම්මේය. ඔහු වෙළෙඳසලේ බෝඞ් එක දෙස නැවත බැලුවේය.


ගෝවා - 100ක් රුපියල් 8යි. ලීක්ස් 100ක් රුපියල් 12යි. කැරට් 100ක් රුපියල් 15.00යි. ඔහුට ඇස් පෙණුනේ එවිටය.


ලැජ්ජාව නිසා ඔහු මුදල් ගෙවා එළවළු පාර්සලය අතට ගත්තේය.


ඔහු ටවුමේ එළවළු ලාබයි කියා ගමට ගොස් නොකීවත් සිදුවූ කලබැගෑනිය පසුදා වන විට ගමටම ආරංචි වී තිබිණි.