(නයිනමඩම චන්දන ප්‍රනාන්දු)
සංචාරක ආකර්ෂණය ඇති ස්ථානයක් බැලීමට ආ කණ්ඩායමක සිටි අයකුට තමන් පැළඳ සිටි අව්කණ්ණාඩියක් නිසා සිදුවූ අකරතැබ්බයක් පසුගියදා පින්නවල ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා විය.   
 
එම පිරිස බොහෝ ස්ථාන නරඹා දැඩි අව් රශ්මියත් නිසාම වෙහෙසට පත්ව සිටින අතරතුර එහි සිටි අයෙක් තම ශාරීරික අවශ්‍යතාවක් ඇතිවීම හේතුවෙන් එම ස්ථානයේ තිබූ ගොඩනැගිල්ලක් පෙන්වා අපි අරකත් බලලා එමු යයි පවසා ඇත.
 
මෙහිදී අව්කණ්ණාඩිය දමා සිටි පුද්ගලයාද ඒ දෙස බලා යමු යමු එතනත් බලන්න දේවල් ගොඩක් ඇති නේද පවසා හැමෝටම කලින් ගොස්  ඉදිරියට යමින් සිටින අතරතුර කෝ එතන මොන සතෙක්වත් නෑනේ බලන්න දේකුත් නෑනේ යැයි උස් හඬින් පවසා තිබේ. ඒත් සමග කණ්ඩාමේ සිටි අනෙක් පිරිස එම පුද්ගලයා දෙස බලා අපි සත්තු බලන්න නෙමෙයි යමු කීවේ වැසිකිළියට. ඔයා අව්කණ්ණාඩිය දමාගෙන සිටි නිසා වැසිකිළි ලාංජනය දැකලා නෑ යනුවෙන් පැවසීමත් සමග අව්කණ්ණාඩිය දමාගෙන සිටි පුද්ගලයා ඉක්මනින්ම කණ්ණාඩි දෙක බෑගයට දමාගත්තලු.