(කුණ්ඩසාලේ - පී.එම්. රාජපක්ෂ)
කෙසෙල් කැනක් තමන් විසින් නියම කරගත් මිලට විකිණීමට නගරයට ගොස් එම මිලටම අලෙවි කළත් පාඩු ලැබු සිද්ධියක් පසුගියදා වාර්තා විය.


මහනුවරට නුදුරු ගමක පිහිටි ප්‍රදේශයක විසූ මසුරු ගති ඇති පුද්ගලයෙකු වූ ඔහු තම ගෙවත්තේ හටගත් කෙසෙල් කැනක් රුපියල් එක්දහස් පන්සීයකට අලෙවි කිරීම සඳහා ගැණුම්කරුවන් කිහිප දෙනෙකු වෙත පණිවිඩ යවා ඇත.


එම පණිවිඩ ලද පුද්ගලයන් කිහිප දෙනෙකු කෙසෙල් කැන බලා එයට රුපියල් දහසේ සිට එක්දහස් දෙසීයක් දක්වා විවිධ මිල ගණන් යටතේ මිලදී ගැනීමට ලංසු ඉදිරිපත් කළ නමුත් අයිතිකරු එවාට එකඟ නොවීය. 


එක් ගැණුම්කරුවෙකු හිමිකරු නොමැති මොහොතක පැමිණ ඔහුගේ භාර්යාවගෙන් කෙසෙල් කැන රුපියල් එක්දහස් දෙසීයකට මිල දී ගෙන ඇත. සවස් කාලයේ නිවසට පැමිණි හිමිකරු කෙසෙල් කැන ගසේ නොමැති බව දැක බිරියගෙන් ඒ සම්බන්ධයෙන් විමසා ඇති අතර එය රුපියල් එක්දහස් දෙසීයකට විකුණු බව සඳහන් කළාය.


එය ඇසු ඔහු කෙසෙල් කැන රුපියල් එක්දහස් පන්සීයක් වටිනා බවත් පවසා බිරියටත් දොස් පවරා, කෙසෙල් කැන මිලදී ගත් පුද්ගලයා සොයා ගොස් නැවත මුදල් දී ආපසු රැගෙන විත් ඇත.


නිවසට රැගෙන ආ කෙසෙල් කැන නැවතත් අලෙවි කිරීම සඳහා කිහිප දෙනෙකු වෙත පණිවිඩ යැවූ නමුත් ඔහු පැවසූ මිලට එය මිලදී ගැනීමට කිසිවෙකුත් එකඟ නොවූ තැන පසු දින ඔහු කෙසෙල් කැන ත්‍රිරෝද රථයක දමා ගෙන ගොස් නගරයේ පලතුරු අලෙවි සලකට රුපියල් එක්දහස් පන්සීයකට අලෙවි කර මුදල් ලබා ගත්තේය.


එදිනම සවස් කාලයේ කෙසෙල් කැන එය මිල දී ගැනීමට තවත් ගැණුම්කරුවන් පිරිසක් පැමිණි අතර හිමිකරු එය රුපියල් එක්දහස් පන්සීයකට විකුණු බවත්, ත්‍රිරෝද රථයට රුපියල් පන්සීයක්ම ගෙවූ බවත් ඔවුනට මහත් උජාරුවෙන් පැවැසීය.


එය ඇසු ගැණුම්කරුවන් ඈ මහත්තයෝ ත්‍රිරෝද රථයට පන්සීයක් ගෙව්වද?, එතකොට රුපියල් පන්සීයක්ම පාඩු වෙලා නේද, කෙසෙල් කැනට හම්බවෙලා තියෙන්නේ රුපියල් දාහයි නේද? යයි පවසන්නට වූ අතර එය ඇසූ හිමිකරු හිසේ අත ගසා ගනිමින් හීන්සීරුවේ නිවසට ගොස් දොර වසා ගත්තේය.