නිකවැරටිය ප්‍රියාණි මංගලිකා)
සහන මිලට පරිප්පු සහ සැමන් ගැනීමට පෝලිමේ සිටි ව්‍යාපාරිකයකු මුහුණ දුන් අපුරු පුවතක් ප්‍රදේශයෙන් වාර්තාවෙයි.


සිද්ධිය මෙසේය.


මෙදින සවස දිවයින පුරා ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිතව තිබුණි. නගරයේ ව්‍යාපාරික ස්ථානවල මෙන්ම සතොස වෙළෙඳසල්වලද දිගු පෝලිමක් තිබුණි. ඒ රජයෙන් ලබාදුන් සැමන් සහ පරිප්පු සහන මිලට ගැනීම සඳහාය.


මේ අසලින් ගිය තැනැත්තකු සතොස පෝලිමේ සිටි ව්‍යාපාරිකයා හඳුනාගෙන ඇත. ඔහු මුඛ ආවරණ පැළඳ කන්නාඩි දමා සිටියද ඔහු හඳුනා ගත්තේ නුදුරෙන් මදක් නවතාතිබූ වාහනයෙනි. ව්‍යාපාරිකයා අසලට ගොස් මහත්තයාට ලැජ්ජාවක් තියනවද ඕක නැති බැරි මිනිහට දීපු සහනයක් නේද? ඇයි ඕකට පොර කන්නේ. යැයි කියා ඇත.


පසුව ඔහුට ඇති වත්පොහොසත්කම් යාන වාහන, ගොඩනැගිලි ගැනද කියමින් දෝෂාරෝපණ කරන්නට වී ඇත.


සැමන් සහ පරිප්පු ගැනීමට පෝලීමේ සිටි සියලු දෙනාද ධනවත් පුද්ගලයාට සිනාසෙන්නට වීමෙන් මහත් ලජ්ජාවටත් කලබලයටත් පත්වූ ධනවත් පුද්ගලයා දිවගොස් තම වාහනයට නැගී පලා ගියේ ඔළුවත් නොඋස්සමිනි.


මේ අතර තවත් කීප දෙනකුද සැමන් ටින් එක සහ පරිප්පු කිලෝ දෙකද අත හැර පෝලිමෙන් ඉවත්ව යතුරු පැදිවල නැගී යන අයුරු බලා සිටි පිරිස් තොප්පිය හරි අය යනවා යැයි කියා සිනා සී ඇත.