(දූනගහ බටේපොළ විජයසිරි)
බස් නැවතුම්පොළේ මගීන් පිරී සිටියේ බස්රථ ප්‍රමාදය නිසාය. මේ අතරේ අධික ලෙස බීමත් පුද්ගලයෙක් අමාරුවෙන් බස් නැවතුම්පොළට පිවිසුණේය.


බීමත් තරමටත් වඩා වෙරි පෙන්වමින් සිටි ඔහු බිම ඇද වැටුණේය. විකාර කියවමින් බිම වැටුණු පුද්ගලයා සමාන්‍ය මගී ජනතාවට මහා හිරිහැරයක් විය.


බස් නැවතුමේ ආරක්ෂාවට යොදවා සිටි පෞද්ගලික ආරක්ෂකයකු පැමිණ බීමත් පුද්ගලයාට යම් අවවාදයක් කළද ඔහු එය ගණනකට ගත්තේ නැත.


මේ අවස්ථාවේ එහි පැමිණි අයකු ආරක්ෂායාට ඉංග්‍රීසියෙන් දොස් පවරන්නට විය. ‘‘ආරක්ෂකයන්ගේ වගකීම මෙවැනි අය පොදු ස්ථානවලට පැමිණීම වළකා ලීමයි. මහජනයාට කරදර කරන මොවුන් පොලිසියට භාර දිය යුතුයි.’’ ඔහුගේ කතාවේ සාරාංශය විය.


මේ සියල්ලටම ඇහුම්කන් දෙමින් සිට ආරක්ෂකයා අවසානයේ කීවේ ‘‘මහත්තයා ඔයා මට බැන්නට මට ඕව තේරෙන්නෙ නෑ. බනිනවා නම් සිංහලෙන් බනින්න’’යි කීවේය.