(තිහගොඩ - උපසේන ලියනගම)
කොරෝනා උවදුර නිසා පාසල් ප්‍රමාද වී පටන් ගත්තද අවශ්‍ය ගුරුවරුන්ගේ නොපැමිණීම නිසා සිංහල ඉගැන්වීමට ආදේශක ගුරුවරියක යොදවා ගැනීමෙන් වූ අපූරු සිදුවීමක් වාර්තා වූයේ උඩරට ප්‍රදේශයේ පාසලකිනි.


මේ ගුරුතුමිය පාසලේ කෘෂිකර්මය ඉගැන්වුවත් අවශ්‍යතාව නිසා සා.පෙළ පන්තියට සිංහල ඉගැන්වීමට යොමුකොට විදුහල්පතිවරයා ද පන්තිය දෙසට ගියේ ඒ ගැන තවදුරටත් සෙවීමටය. පද්‍ය සාහිත්‍යයේ කවියක් තේරුම් කළ ගුරුවරිය ‘‘දිඹුල මල නිසා වෙහෙසෙනු වැනි දියැද’’ යන්න කියා දිඹුල මල යනු දියේ පිපෙන මල් බවත්, ඒ මල්වලට දිය ඇදීමේ පලක් නොවන බවත් මෙහිදී කවියා පැවසී යැයි කීය.


දිඹුල මල යනු අත්තික්කා මල් බව දන්නා විදුහල්පතිවරයා, මේ පාඩමෙන් අන්දමන්දව ගුරුතුමිය පසෙකට කැඳවා කීවේ ‘‘දිඹුල මල්’’ යනු අත්තික්කා මල් බවය.


‘‘අත්තික්කා ගස්වල මල් කොයින්ද සර්’’ ඇය විමසුවෙන් ඒක තමයි අත්තික්කා ගස්වලට වතුර ඇදීමෙන් පලක් නැතැයි කවියා කීවේ’’ විදුහල්පති කී විට ඇය ලජ්ජාවට පත්ව ආපසු පන්තියට ගියේ මහත් තැතිගැන්මකිනි.
කෙසේ වෙතත් මේ ආරංචිය සෙසු ගුරුවරුන්ට ආරංචි වීමෙන් පසු ඔවුන් ‘‘දිඹුල මල’’ කී විට ඇය මහත් කලබලයට පත් වෙනවාලු.