නිසාන් සමාගමේ හිටපු සභාපති කාලෝස් ගෝසන් මහතාට ජපාන නීතිඥයන් විසින් මුල්‍යමය වැරදි පටවන බවට ජපාන මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.
 
සමාගමේ වත්කම් පෞද්ගලික භාවිතය සඳහා යොදා ගත්තැයි කියන සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් ඉකුත් නොවැම්බර් මාසයේ දී ගෝසන් මහතා  අත්අඩංගුවට  ගැණිනි.
 
රෙනෝල්ට්, නිසාන්, මිට්ෂුබිෂී යන සමාගම් සමඟ සන්ධානයක් පැවැත්වු බවට නඟන චෝදනා ගෝසන් මහතා විසින් මීට පෙර ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබීය.
 
ඔහු වෙනම චෝදනාවක් මත නැවත අත්අඩංගුවට ගැනීමට හැකි බව ජපාන මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.
 
ප්‍රශ්න කිරිම් සඳහා තවත් දින 20 ක කාලයක් ඔහු රඳවා තබා ගැනීමට නියමිත බව පොලිසිය පවසයි.
 
නිසාන් සමාගමේ වාර්ෂික සුරකුම්පත් වාර්තාව වැරදියට සකස් කළැයි ඔහුට එරෙහිව අද (10)  නව චෝදනාවක් එල්ල වී තිබේ.
 
 
(බීබීසි ඇසුරෙනි)

(28535)