(නිමල කොඩිතුවක්කු)
    
ලංකා බැංකුව මගින් ක‍්‍රියාත්මක කරන එන්ටර්ප‍්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා බැංකු තුරුණු දිරිය”ණය යෝජනා ක‍්‍රමය යටතේ තරුණ ව්‍යසායකයින් 427 ක් අතරේ රුපියල් කෝටි 18කට අධික වටිනාකමකින් යුත් ණය මුදල් ප‍්‍රදානය කර ඇති බව අග‍්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේ ප‍්‍රතිපත්ති සංවර්ධන කාර්යාලය සඳහන් කරයි.

ලංකා බැංකුව මඟින් සතිපතා නිකුත් කරන තුරුණු දිරියණය යෝජනා ක‍්‍රමය ක‍්‍රියාත්මක කිරීමේ නවතම ප‍්‍රගති සමාලෝචන වාර්තාව මගින් මේ බව අkdවරණය වී ඇත.

තරුණ ව්‍යවසායකයින් සඳහා වැඩිම ණය ප‍්‍රමාණයක් නිකුත් කළ පළාත් ලෙස බස්නාහිර සහ සබරගමුව පළාත් පෙරමුණට පැමිණ තිබේ.

එන්ටර්ප‍්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහන යටතේ ක‍්‍රියාත්මක ලංකා බැංකුවේ තුරුණු දිරිය ණය යෝජනා ක‍්‍රමය දිවයිනපුරා, රූපලාවන්‍ය, ඇඟලූම්, පරිගණක සහ ජංගම දුරකථන අලූත්වැඩියාව වැනි විවිධ ව්‍යාපාරවල නියැලී සිටින තරුණ ව්‍යවසායකයින් උදෙසා ණය ලබා දෙයි.

”තුරුණු දිරිය”ණය යෝජනා ක‍්‍රමය රටේ තරුණ ව්‍යවසායකයන් සවිබල ගැන්වීම අරමුණෙන් ලංකා බැංකුව, අග‍්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේ ප‍්‍රතිපත්ති සංවර්ධන කාර්යාලය, මධ්‍යම වැඩසටහන් කළමනාකරණ ඒකකය සහ තරුණ කටයුතු, කුඩා ව්‍යාපාර සංවර්ධන අංශය සමඟ එක්ව ක‍්‍රියාත්මක කෙරේ. 

එමගින් උපාධියක් සහිත හෝ පිළිගත් වෘත්තීය නිපුණතා සහතිකයක් සහිත, වසර 03 කට නොඅඩු කාලයක් ව්‍යාපාරයේ නියැලි, වයස අවුරුදු 40 ට අඩු තරුණ ව්‍යවසායකයින් උදෙසා ඇප, ඇපකරුවන් රහිතව හෝ ලිහිල් ඇප සහිතව, අඩු පොලියක් යටතේ ණය පහසුකම් ලබා දෙයි. 

දිවයින පුරා පිහිටි ලංකා බැංකු ශාඛා වලින් හෝ ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල මඟින් මේ පිළිබඳව වැඩිදුර තොරතුරු ලබා ගත හැකි බවද එම කාර්යාලය සඳහන් කරයි.