එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධක හමුදා සේවයේ යෙදී සිටියදී දිවි පිදූ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා කෝප්‍රල් එම්.කේ.බණ්ඩාර ඇතුළු සාම සාධක භටයෝ 97දෙනෙක් ඇමරිකාවේ නිව්යෝක් නුවර එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලයේ භාවනා කලාපයේ දී සම්මාන ලදහ.

ජගත් මහ ලේකම් බෑන් කී මූන් හා ශ්‍රී ලංකාවේ එක්සත් ජාතීන්ගේ නියෝජිත ආචාර්ය රොහාන් පෙරේරා මේ අවස්ථාවට එක්වූහ.

කෝප්‍රල් බණ්ඩාර වෙනුවෙන් එක්සත් ජාතීන්ගේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලයේ උපදේශක මේජර් ජනරාල් උභය මැදවල සම්මාන පදක්කම පිළිගත්තේය.

web627Untitled-2 web627Untitled-12