යේමනයට නුදුරින් රතු මුහුදේ යාත්‍රා කරමින් තිබූ ඇමරිකා  යුද නැවකට මිසයිල ප්‍රහාර දෙකක් එල්ල වී ඇති බව පෙන්ටගනය පවසයි. ආරක්ෂිත උපක්‍රම අනුගමනය කිරීම හේතුවෙන් නැවට හානියක් සිදු නොවුණු අතර මිසයිල දෙක මුහුදට වැටුණු බව ඇමරිකා බලධාරිහු පවසති.

යේමනයේ හවුති ගරිල්ලන් විසින් මෙම ප්‍රහාර එල්ල කරන්නට ඇතැයි විශ්වාස කෙරේ. දින කිහිපයකට පෙරද මෙවැනිම මිසයිල ප්‍රහාරයක් නැව වෙත එල්ල විය. හවුති ගරිල්ලන් ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ තමන් යුද නැව ඉලක්ක කරගෙන ප්‍රහාරයන් එල්ල නොකළ බවයි.

_91893263_035833919 2