එක්සත් රාජධානියේ දී වෛද්‍ය වාර්තා වෙනස් කිරීම, හිටපු පෙම්වතා තම ගෙල මිරිකා තමා දූෂණයට ලක් කළ බව බොරු චෝදනා කිරීම යන චෝදනාවලට වැරැදිකරුවූ තරුණියකට මාස 15ක සිරදඬුවමක් නියම කර ඇති බව එරට මාධ්‍ය වාර්තා පවසයි.

අධිකරණය නොමග යැවීමට කටයුතු කිරීම යටතේ ඇයට නඩු පවරා තිබිණි.

නතාෂා උත්තම්සිං නමැති එම තරුණිය සිය හිටපු පෙම්වතා සමග ප්‍රේමය අවසන් කරද්දී ඔහු ඇයට සිහිමුර්ජාවනතුරු පහරදුන් බවත් දූෂණය කළ බවත් පොලිසියට පවසන බවට තර්ජනය කර ඇතැයි කියති.

ඇය කළ බොරු පැමිණිල්ල තහවුරු කිරීම සඳහා වෛද්‍ය වාර්තා හා දුරකතන වාර්තා වෙනස් කර ඇතැයිද වාර්තාවේ.