ලිබියා සිවිල් අරගලය හමුවේ වසා දැමුණු රාස් ලනූෆ්  ‘අල් සදාර්’ තෙල් ප‍්‍රවාහන වරාය නගරය ඊයේ (2) සිය වැඩ කටයුතු නැවතත් ආරම්භ කළේය. ලිබියාවේ තෙල් නිෂ්පාදනයෙන් බොහෝ ප‍්‍රමාණයක් ප‍්‍රවාහනය කරන්නේ ‘අල් සදාර්’ වරාය නගරයෙනි. ලිබියා කැරැල්ල හටගත් අවස්ථාවේදී ගඩාෆිගේ පාලනයෙන් ‘අල් සදාර්’ වරාය නගරය තමන් අතට ගැනීමට කැරැලිකරුවෝ සමත් වූහ. එම අවස්ථාවේදී ගඩාෆි හමුදා එල්ල කළ ප‍්‍රහාරවලින් වරාය නගරයට මුළුමනින්ම හානි සිදුවිය. ‘අල් සදාර්’ වරාය කැරැලිකරුවන් අතට පත්වීම වළක්වමින් ලිබියා නායක ගඩාෆි, හමුදාව යොදා නගරයට පහර දුන් බවට එම අවස්ථාවේදී කැරැුලිකරුවෝ1 චෝදනා කළහ. ගඩාෆි මරා ලිබියාවේ පාලනය අතට ගෙන සිටින කැරැලිකාර පාර්ශ්වය නියෝජනය කරන ලිබියා අන්තර්වාර පාලක මණ්ඩලය ප‍්‍රකාශ කළේ ඔවුන්ට ‘අල් සදාර්’ වරායේ කටයුතු යළි ආරම්භ කිරීමට හැකිවූයේ ඇමෙරිකන් තෙල් සමාගමක් සමඟ එක්වෙමින් බවය