ලොව පුරා පැතිර යන යුද ගිනිදැල් නිවාලමින් සිරියාව, මැදපෙරදිග ඇතුළු සියලු රටවලට සාමය පතා  යාච්ඤාවේ  හා උපවාසයේ දිනයක් ප්‍රැන්සිස් පාප්තුමා ප්‍රමුඛ කතෝලික සභාව ගත කළේය.

“මා බලවත් ලෙස පවසනුයේ, එකිනෙකා ගහ මරා ගැනීමේ හෝ ඝට්ටනයේ සංස්කෘතියෙන් මනුෂ්‍යයන් අතර කිසිදු ආකාරයේ සැනසීමකට මඟක් ඇති නොවන බවයි. සම්මුඛවීමේ හා සංවාදයේ සංස්කෘතිය තුළින්ම පමණක් සාමයේ මාවතකට මනුෂ්‍යයින් හට එළඹිය හැකියි යන්න පාප්තුමා පවසා සිටියේය. 

ප්‍රධාන සර්ව රාත්‍රික යාච්ඤා මෙහෙය වතිකානුයේ සාන්ත පීතර චතුරශ්‍රයේදී  පැවැත්විණි. ලක්ෂයකට ආසන්න කතෝලික බැතිමත්හු එම මෙහෙයට සම්බන්ධ වුහ.