උතුරු දිග සිරියාවේ මන්බිජ් නගරයට ඇතුළු වූයේ සිරියානු රජයේ හමුදා යැයි ඔවුන්ගෙන් වැඩිදෙනා කුර්දි සටන්කාමීන් යැයි තුර්කියේ සහාය ලබන සිරියානු සටන්කාමීහු පවසති.

සිරියානු රජයේ හමුදා මන්බිජ් නගරයට ඇතුළු වූ බව සඳහන් කරමින් එරට රාජ්‍ය මාධ්‍යද පුවත් වාර්තා කළේය.

සිරියානු රජයේ හමුදා නගරයට ඇතුළු වුවත් ඔවුන්ගෙන් වැඩිදෙනා කුර්දි සටන්කාමීන් යැයි තුර්කියේ සහාය ලබන ජාතික හමුදාවේ ප්‍රකාශක යූසෙෆ් හමූද් මහතා පැවැසීය. ඔවුන්ගෙන් වැඩිදෙනා සිරියානු රජයේ පාලනයේ තිබෙන ඇලෙප්පෝ නගරයේ සිටි අය බව ද හෙතෙම කීය.

“හමුදා මන්බිජ් නගරයට ගමන් කළා. ඔවුන් නගරයට ඇතුළුවුණා. ඔවුන්ගෙන් වැඩි දෙනා පී.වයි.ඩී පක්ෂයේ සාමාජිකයන්” යැයි ඔහු කීවේය. පී.වයි.ඩී යනු ප්‍රධාන සිරියානු කුර්දි පක්ෂයයි.

කෙසේ නමුත් ජාති හමුදාවේ සටන්කරුවන් මන්බිජ් නගරය දෙසට ගමන් කරන බව ද ඔහු වැඩිදුරටත් කීවේය.  

රොයිටර්ස්

(055)