යුක්රේනයට ඉහළ අහසේ දී මිසයිල ප්‍රහාරයකට ලක්ව කඩා වැටුණු මලයාසියා යානයේ ගමන්කරමින් සිටි මගීන් 298 දෙනකුගේ සිරුරු අතරින් 173ක් නිශ්චිතව හඳුනාගත් බව නෙදර්ලන්ත අධිකරණ වෛද්‍යවරු කණ්ඩායම කියති. මියගිය මගීන්ගේ සිරුරු හා කොටස් නෙදර්ලන්තයේ නගරයක්වන හිල්වර්සම් හි හමුදා මූලස්ථානයකට ගෙනයන ලදී. නෙදර්ලන්ත වෛද්‍යවරු ප්‍රධානව රටවල් කිහිපයක වෛද්‍යවරුන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් මේ අධිකරණ වෛද්‍ය පරීක්ෂණය සිදුවෙන්නේ එම හමුදා මූලස්ථානයේ දී ය.