අධික මෝසම් වැසි හේතුවෙන් ඉන්දියාවේ බටහිර ප්‍රදේශයේ නායයාම් ඇති වී තිබෙන බව එරට මාධය වාර්තා කරයි. අයහපත් කාලගුණය හේතුවෙන් අවම වශයෙන් අට දෙනකු හෝ මියයන්නට ඇතැයි ද දැනගන්නට තිබේ. මහාරාෂ්ඨ ප්‍රාන්තයේ පූනේ දිස්ත්‍රික්කයේ විශාල ප්‍රමාණයක් අවතැන් වී ඇත.

විනාශ වූ නිවාස සංඛ්‍යාව 40ට අධික බවත් සහන සේවකයන් 200ක් සමග ගිලන්රථ 50ක් යොදවා තුවාල කරුවන් ඉවත්කරමින් සිටින බවත් පැවසේ. මධ්‍යම රාත්‍රියේ නායයාම් සිදුවන බැවින් මරණ අනතුරු වැඩිවූ බව මහාරාෂ්ඨ පාලනයේ දිස්ත්‍රික් පරිපාලනය පවසයි