මල් වලට  මීමැස්සන්ගේ ශබ්දයට සවන්දීමේ  හැකියාව පවතින බව ඊශ්‍රායල විද්‍යාඥයින් පිරිසක්  විසින් සිදු කරන ලද පර්යේෂණයකින් අනාවරණය වී ඇත.
 
නයිට් ප්‍රිම්රෝස්  මල  යොදාගනිමින් සිදු කරන ලද පර්යේෂණයකින් මල්   මී මැස්සන්ගේ ශබ්දයන්ට ප්‍රතිචාර දක්වන බවයි ඔවුන් සොයාගෙන ඇත. 
 
මෙම නව සොයා ගැනීම මල් සහ කෘමීන්ගේ පරිණාමය තේරුම් ගැනීම කෙරෙහි බලපෑම් ඇති විය හැකි බව පර්යේක්ෂකයෝ පෙන්නවා දුන්හ.
 
මෙම නවතම අධ්‍යනය ඊශ්‍රායලයේ ටෙල් අවීව් සරසවියේ පර්යේෂකයින් පිරිසක් විසින් මෙම පර්යේෂණය සිදු කරන ලදී. 
 
ශාක ආලෝකයට ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ කෙසේද? ස්පර්ශයට සංවේදී වන්නේ කෙසේද?  ආග්‍රහණයට සංවේදී වන්නේ කෙසේද? යන්න මෑතකාලීන අධ්‍යනයකදී පර්යේෂණයකට ලක්කර තිබුණු අතර මෙම පර්යේෂකයින්ට අනුව ශාකයේ ශ්‍රවණ හැකියාවට බලපාන සාධක මලෙහිහැඩය විකාශනය වීම සදහා බලපෑම් ඇති කරන බවද සොයාගෙන ඇත. 
 
එසේම ශාඛ මීමැස්සන්ගේ ගුම් නාදයේ සංඛ්‍යාත මත යැපෙන බව ද, ශාකවලට මිනිසුන්ගේ ශබ්ද වැනි වෙනත් ශබ්ද වලින්ද බලපෑම් ඇති විය හැකි බවද පර්යේෂයේ ප්‍රතිඵල මගින් ප්‍රකාශ කර ඇත.
 
ශාකවලට වෙනත් ශබ්ද වලින් ඇති වන බලපෑම නිසා  මල්  සහ මීමැස්සන් අතර පවත්නා සන්නිවේදනයට හානි පැමිණවිය හැකි බව ද පර්යේෂණ වාර්තාවේ සඳහන් වේ.
 
 
(63226)