ශාන්ත සෙනෙවිරත්න

අලුතින් සමෘද්ධි දීමනා ලබාදෙනවිට පක්ෂ පාට බැලුවේ නෑ. ලක්ෂ 5 කට අලුතින් සමෘද්ධිය දුන්නා. සියල්ල කලේ නීතියට අනුවයි. සමහරු බොරු චෝදනා නඟනවා. චංචා දුෂණ වලට ඉඩ නොදුන් නිසා නඟන චෝදනා ප්‍රතික්ෂේප කරන බව එජාප පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දයා ගමගේ මහතා කීය.

සිරිකොත පක්ෂ මුලස්ථානයේ අද (7) පැවති මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකදී මන්ත්‍රිවරයා එසේ කීය.

එහිදී දයා ගමගේ මහතා මෙසේ ද කීය.

මම සමෘද්ධීය බාර ඇමැතිවරයා වශයෙන් සිටි කාලයේ සමෘද්ධි දීමනා ගන්න සුදුසුකම් ලැබූ ලක්ෂ 8 ක් පමණ හිටියා. ඒ අතරින් ලක්ෂ 5 කට දුන්නා. තව ඒ වගේම පිරිසක් ඉන්නවා. වසර 21 ක සිට සමෘද්ධි දීමනා ලබන ලක්ෂ 14 ක් පමණ රටේ ඉන්නවා.

සමෘද්ධි බැංකුවල වංචා දුෂණ වෙලා තිබෙනවා. එවැනි සිද්ධීන් 600 ක් ගැන වාර්තාවුණා. පරීක්ෂණ කරන්න ඕනෑ. සමෘද්ධි මුදල් ලක්ෂ 60 ක් පමණ හොරකම් කරලා.මෙවැනි අක්‍රමිකතා නවත්වන්න බැංකු පද්ධතිය පරිගනක ගත කරන්න අපේ කාලේ තීරණය කළා. ඒකට කොටසක් විරුද්ධයි.