(දයාසීලි ලියනගේ)  
රුපියල් කෝටි 35 ක බදු නොගෙවීම නිසා ප්‍රධාන පෙළේ මත්පැන් නිෂ්පාදන ආයතනයක, නිෂ්පාදන කටයුතු ගිය බ්‍රහස්පතින්දා (16) සිට අත්හිටුවා ඇති බව වාර්තා වේ.

හිඟ බදු මුදල් තිබුණත් මෙම ආයතනයට පසුගිය කාලය පුරාම බලපත්‍රය දීර්ඝ කිරීම කරනු ලැබ තිබූ බව සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි. ඇමැති මංගල සමරවීර මහතා මුදල් ඇමැති ලෙස පත්වීමෙන් පසු හිඟ බදු මුදල් නොගෙවීම නිසා මෙම ආයතනයේ මෙවර දෙවැනි වතාවටත් බලපත්‍රය තාවකාලිකව අවලංගු කර ඇත. මේ අතර මෙම ආයතනය මගින් නැගෙනහිර පළාතේ පිහිටුවීමට ගිය මත්පැන් නිෂ්පාදනාගාරයක්, ඉදිකිරීම් කටයුතු අත්හිටුවා ඇතත්, මේ වන විට එහි ඉදිකිරීම් කටයුතු හොර රහසේ සිදුවන බව වාර්තා වී ඇත.