රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය

(දයාසීලි ලියනගේ)  

ඉදිරි මැතිවරණ පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් මැතිවරණ කොමිසමට කිසිදු උපදෙසක් ලබා නොදෙන බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය සඳහන් කරයි.  

මේ සම්බන්ධයෙන් කළ විමසීමේදී රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ සහකාර ලේකම් වෛද්‍ය නවීන්ද සොයිසා මහතා ප්‍රකාශ කළේ රටේ පවතින තත්ත්වය හා පිළිපැදිය යුතු සෞඛ්‍ය උපදෙස් පිළිබඳව මැතිවරණ කොමිසම දැනුවත් කරනවා විනා ඡන්දය පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් උපදෙස් නොදෙන බවයි.  
ඡන්දය පැවැත්වීමේ වගකීම ඇත්තේ මැතිවරණ කොමිසමට බවද ඔහු කීය.  


සෞඛ්‍ය අංශ ලබා දෙන උපදෙස් පිළිපදිමින් ඡන්දය පැවැත්වීමට තීරණය කිරීම හෝ නොකිරීම මැතිවරණ කොමිසමේ වගකීම බවද වෛද්‍ය නවීන්ද සොයිසා මහතා ප්‍රකාශ කළේය.  


රටේ ජනතාවට ලබාදී ඇති පොදු සෞඛ්‍ය උපදෙස් ඡන්දයක් පැවැත්වීමේ අනුගමනය කළයුතු ඇතැයි මැතිවරණ කොමිසමට පෙන්වා දී ඇති බවද වෛද්‍ය සොයිසා මහතා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේය.