විශ්‍රාම වැටුප අහිමි සේවකයන්ට සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදලක්


(පද්මිණි මාතරගේ)   

විශ්‍රාම වැටුප් අහිමි අර්ධ රාජ්‍ය, පෞද්ගලික අංශය සහ අවිධිමත් සේවයේ නියුතු වූවන් වෙනුවෙන් සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදලක් සැකසීමට ජාතික කම්කරු උපදේශක සභාව තීරණය කර ඇත.   

වෘත්තිය සමිති, සේව්‍ය සම්මේලනය සහ රජය පාර්ශ්වයන් නියෝජනය කරමින්, මෙම සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදල පිහිටුවීමේ මූලික ලියැවිල්ල සැකසීමට ත්‍රෛපාර්ශ්වීය කමිටුවක් ද පිහිටුවීමට කම්කරු අමාත්‍යංශය පියවර ගෙන තිබේ.   
කම්කරු අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ පැවති ජාතික කම්කරු උපදේශක සභාවේ දී මෙම කමිටුව පිහිටුවීමට පියවර ගෙන ඇත.   


කම්කරු අමාත්‍යංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් බී. වසන්තන් මහතා මෙහි කැඳවුම්කරු ලෙස අමාත්‍යවරයා විසින් පත්කරනු ලැබ තිබේ.   


වයෝවෘද්ධ සමයේ ආර්ථික සුරක්ෂිතභාවයක් නොලබන පුරවැසියන් වෙනුවෙන් මෙම අරමුදලේ ප්‍රතිලාභ තුළින් ඔවුන්ට ආර්ථික වශයෙන් ශක්තියක් ලබා දීමේ අරමුණ බව ද අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දී ඇත.