රාජ්‍ය ආයතන කිහිපයක් හිතුමතේ පඩි වැඩිකරගෙන


විමර්ශනයකට යෝජනා

දයාසීලි ලියනගේ  

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය ඇතුළු ප්‍රධාන පෙළේ රාජ්‍ය ආයතන ගණනාවක් නීති විරෝධී ලෙස සිදුකරගෙන ඇති වැටුප් වැඩිවීම් පිළිබඳව වහාම විමර්ශනයක් කරන ලෙස මූල්‍ය උපදේශකවරුන් මුදල් අමාත්‍යංශයට පෙන්වාදී ඇත.

රජයේ අනුමැතියකින් තොරව අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල අනුමැතියෙන් පමණක් සිදුකර ඇති වැටුප් වැඩිවීම් නීති විරෝධී බවද ඔවුන් පෙන්වාදී ඇතැයි මුදල් අමාත්‍යංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ප්‍රකාශකයෙක් කීය.  


වර්ෂ 2020 දී ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සේවකයන්ට සියයට 60ක වැටුප් වැඩිවීමක්ද වරාය සේවකයන්ට සියයට 30ක වැටුප් වැඩිවීමක්ද ලබාදී ඇති බව සඳහන් වේ. නිසි කළමනාකරණයකින් මුදල් වියදම් කරන ලෙස මුදල් අමාත්‍යංශය මේ වනවිට චක්‍රලේඛ ගණනාවකින් උපදෙස් ලබාදී ඇතත් ඇතැම් ආයතන ඒ උපදෙස් නොසළකා හැර ඇති බවද මූල්‍ය උපදේශකවරුන් පෙන්වාදී ඇත.  


වෘත්තීය සමිති මැදිහත්වී බලහත්කාරයෙන් මෙන් සිදුකරගෙන ඇති වැටුප් වැඩි කිරීම්වලින් බදු අය කරද්දී එයට විරුද්ධව විරෝධතා දැක්වීම සාධාරණ නොවන බවද ඔවුන් පෙන්වා දී ඇති බව සඳහන් වේ.