රට හාලට කෘෂි - වෙළෙඳ ඇමැති ගැටුමක්


අජන්ත කුමාර අගලකඩ

පිටරටින් සහල් ආනයනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් කෘෂිකර්ම ඇමති මහින්ද අමරවීර සහ වෙළෙඳ ඇමැති නලින් ප්‍රනාන්දු යන මහත්වරුන් අතර බරපතළ මත ගැටුමක් ආරම්භ වී තිබෙන බව වාර්තා වේ. පාර්ලිමේන්තුවේ ඉකුත් සතියේ පැවති ආණ්ඩු පක්ෂ රැස්වීමේදී ද ඇමතිවරුන් දෙදෙනාගේ මෙම මත ගැටුම කරළියට පැමිණි බව ආණ්ඩුවේ මැති ඇමැතිවරු කිහිප දෙනෙක්ම සඳහන් කළහ.

ප්‍රමාණවත් තරම් වී තොග රට තුළ තිබෙන බැවින් සහ ඉදිරියට ද ලැබෙන්නට තිබෙන බැවින්, තවදුරටත් සහල් ආනයනය කිරීමෙන්, දේශීය ගොවියාට යන එන මං නැතිවන බව ඇමති අමරවීර මහතා එහිදී පෙන්වා දී ඇත.  


සහල් මෙට්‍රික් ටොන් ලක්ෂ හතක් දැනටමත් ආනයනය කර ඇති අතර තවදුරටත් සහල් ආනයනය නතර කරන ලෙස ද ඔහු ඉල්ලා ඇත.  


ඊට පිළිතුරු දී ඇති වෙළෙඳ ඇමැති නලින් ප්‍රනාන්දු මහතා ඉදිරි කාලය උත්සව සමයක් බැවින්, වෙළෙඳපොළේ සහල් මිල පාලනය සඳහා සහල් ආනයනය කිරීමට සිදුවන බව පෙන්වා දී ඇත. පසුගිය කාලය ගැන බොහෝ දෙනෙකුට අමතක වී ඇති බවත්, සහල් පිටරටින් ගෙන්වීමට පියවර ගත්තේ ආහාර අර්බුදයක් ඇති වූ නිසා බවත් ඔහු පෙන්වා දී ඇත.  


අවසානයේ සහල් ආනයන අර්බුදය මුදල් අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ආහාර සුරක්ෂිතා කමිටුවට යොමුකර තීන්දුවක් ගැනීමට ද එහිදී තීරණය කර තිබේ.