කොරෝනා තාක්ෂණ කමිටුවෙන් තවත් විශේෂඥ පිරිසක් ඉවතට


තීන්දු ගන්නේ දේශපාලන වුවමනාවට 

(දයාසීලි ලියනගේ) 

කොරෝනා තාක්ෂණ කමිටුවේ සාමාජිකත්වය දරන තවත් වෛද්‍ය විශේෂඥයන් පිරිසක් ඉදිරි දිනවලදී ඉවත් වනු ඇතැයි රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංසදයේ සභාපති වෛද්‍ය රුක්ෂාන් බෙල්ලන මහතා කීය. 

වෛද්‍ය උපදෙස් නොසලකා දේශපාලන තීන්දු තීරණ ගැනීම නිසා දැනටමත් විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් කිහිප දෙනකු වෘත්තීය ගරුත්වය ආරක්ෂා කර ගනිමින් එම කමිටුවෙන් ඉවත් වී සිටින බවට තොරතුරු ලැබී ඇතැයි වෛද්‍ය බෙල්ලන මහතා කීය. 


වෛද්‍ය උපදෙස් මත නිවැරදි ක්‍රමයට සංචරණ සීමා ක්‍රියාත්මක වුණා නම් කොරෝනා රෝගීන් සංඛ්‍යාව දස ගුණයකින් අඩු කර ගැනීමට හැකියාව තිබූ බවද ඔහු ප්‍රකාශ කළේය. 


වෛද්‍ය උපදෙස් නොසලකා දේශපාලන තීන්දු තීරණ මත කටයුතු කිරීම පිළිබඳව කමිටුවේ බොහෝමයක් සාමාජිකයන් දැඩි කළකිරීමට පත් වී සිටින බව වාර්තා වන බවද බෙල්ලන මහතා කීය.